Förskolans uppdrag

Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen."

Ur läroplanen för förskolan lpfö 98. Reviderad 2010

landningssida2
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Stöd, hälsa och trygghet

Vi arbetar för att alla barn ska känna sig trygga och få sina behov tillgodosedda!

När du som förälder lämnar ditt barn hos oss på förskolan Lilla Brännkärr vill vi att du känner dig trygg i vetskapen om att vi alltid ser till ditt barns bästa. I vårt uppdrag ingår att anpassa den pedagogiska verksamheten så att den passar alla barn i förskolan.

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering eller mobbning. Tolerans, empati och alla människors lika värde är några av de grundläggande värderingar som vi aktivt lyfter fram i arbetet med barnen.

  • Senast uppdaterad 11 nov 2013