Uppföljning, utvärdering och utveckling

"Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras."

Ur läroplanen för förskolan lpfö 98. Reviderad 2010

landningssidaresultat
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Resultat och metoder

Under läsåret 2009/2010 utvecklade vi vårt arbetssätt. Detta har resulterat i att barnen blivit mer delaktiga i verksamhetens teman och projekt och att vi pedagoger utvecklats som pedagogiska ledare. Vårt utvecklingsarbete uppmärksammades också i kommunen och vi vann priset "Årets prestation inom förskolan 2010", med motiveringen "För förändring på kort tid mot god kvalitet".

Priset Årets prestation inom förskolan och skolan delas ut av utbildningsnämnden. Priset är på vardera 10 000 kronor och kan tilldelas såväl verksamhet och arbetslag som enskilda medarbetare. Avsikten med priset är att belöna goda prestationer och sporra till kvalitetsutveckling. Brukare och anställda kan nominera verksamheter eller personer. Huvudkriteriet vid bedömning är mål och resultat, men även delaktighet, inflytande, långsiktighet och uthållighet har betydelse för vem som får pris. Beslut fattas av utbildningsnämndens presidium.

  • Senast uppdaterad 2 nov 2015