Grundläggande värden

"Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överenskommelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö."

Ur läroplanen för förskolan lpfö 98. Reviderad 2010

landningssidabasfakta
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Om vår förskola

På förskolan Lilla Brännkärr är "det kompetenta barnet" i fokus. Det innebär att barnens intressen, erfarenheter och lust att lära lägger grunden till våra aktiviteter och temaarbeten. Genom att ge barnen inflytande över deras egen vardag vill vi bidra till att utveckla självständiga och trygga samhällsmedborgare med en stabil självkänsla. 

Vi blickar framåt och erbjuder barnen möjligheter till social utveckling, digital kompetens och en hälsosam livsstil. Vi har skogen runt knuten och använder ofta vårt extra uterum, som en spännande och kreativ lärmiljö.

Vår verksamhet erbjuder barnen variationsrika lärmiljöer där barnen ges möjlighet till stimulerande och lustfyllda aktiviteter. Genom ett brett utbud av olika lekrum utvecklar barnen både sina språkliga och motoriska kompetenser samtidigt som fantasin tillåts att flyga fritt.

  • Senast uppdaterad 19 jan 2017