Förskola och hem

"Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar."

Ur läroplanen för förskolan lpfö 98. Reviderad 2010

landningssida1
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Barn och förälder

På förskolan Lilla Brännkärr tycker vi att det är extra viktigt med en god föräldrakontakt. Vi vet att när ni kommer till förskolan med ert barn så lämnar ni det mest värdefulla som finns i våra händer. Detta förtroende vårdar vi ömt. Som förälder vill vi att du ska känna dig bekväm i att lyfta frågor, funderingar och tankar kring vår verksamhet med oss när som helst. Vi finns till för dig och ditt barn och därför är dina åsikter viktiga för oss.
  • Senast uppdaterad 11 nov 2013